5 απλοί τρόποι για να προσαρμόσετε το λογισμικό Odoo ERP

Κάθε επιχείρηση αναζητά τις καλύτερες μεθοδολογίες και αποτελεσματικές ροές εργασίας για να κάνει τη λειτουργία των διαφορετικών τμημάτων απρόσκοπτη και ταχύτερη. Οι περισσότεροι οίκοι της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων προσαρμόζουν τις βασικές διαδικασίες και ροές εργασίας τους σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διαδικασίες και απαιτήσεις εργασίας τους. Ωστόσο, με τον αυξημένο ανταγωνισμό στην αγορά, κάθε επιχείρηση για να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εφαρμόζει λύσεις λογισμικού ERP για να διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες εργασίας τους γίνονται αποτελεσματικές και εξορθολογισμένες με μεγάλη επιτυχία. Αυτό προκύπτει από τη ζήτηση για out-of-the-box και προσαρμοσμένες λύσεις ERP από επιχειρήσεις σε διαφορετικούς τομείς. Ενώ υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές στην προσαρμογή του Odoo, εδώ είναι μερικοί από τους βασικούς τρόπους για τον τρόπο προσαρμογής ενός λογισμικού Odoo ERP για την επίτευξη μέγιστων αποτελεσμάτων.

#1 Ανάπτυξη νεότερης ενότητας

Ενώ οι περισσότερες ενότητες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, είναι κοινές μεταξύ των επιχειρήσεων και προσφέρουν βασικές λειτουργίες. Έτσι, οι επιχειρήσεις που ζητούν βοήθεια από παρόχους λογισμικού ERP μπορούν να τους ζητήσουν να αναπτύξουν νεότερη ενότητα από την αρχή. Η ανάπτυξη νεότερων μονάδων από την αρχή διασφαλίζει ότι οι μονάδες ERP σας είναι προσαρμοσμένες για τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές σας ανάγκες και ροές εργασίας.

#2 Προσθήκη πεδίων

Οι επιχειρήσεις μπορούν να προχωρήσουν στην εξατομίκευση υψηλής ποιότητας του λογισμικού ERP τους με το Odoo καθώς η προσθήκη διαφορετικών πεδίων, κουμπιών ή μενού ως αναπτυσσόμενο μενού είναι εξαιρετικά ευκολότερη με την προσαρμογή του Odoo. Σύμφωνα με τη φύση της επιχείρησης, η προσθήκη της διάταξης για τα πεδία είναι πολύ απλή.

#3 Επιλέξτε την παρουσίαση των αναφορών σας

Το Odoo προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσαρμόζουν τις επιχειρηματικές τους αναφορές σύμφωνα με την άνεσή τους. Οι αναφορές μπορούν να δημιουργηθούν είτε σε μορφή Word/Excel είτε σε PDF, όποιο από τον οργανισμό κρίνει κατάλληλο. Η προσαρμογή αναφορών διασφαλίζει ότι οι εταιρείες έχουν έναν εύκολο τρόπο να δημιουργούν αναφορές για διάφορες διαδικασίες ή δεδομένα πελατών με τη μορφή που θέλουν.

#4 Χύτευση απαιτήσεων λογισμικού με ροές εργασιών

Ένα από τα κύρια βήματα της προσαρμογής του Odoo είναι η εξέταση καθεμιάς από τις διαδικασίες του τμήματος και τις καθημερινές ροές εργασίας πριν αναθέσετε έναν προγραμματιστή λογισμικού για το σύστημα ERP. Ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την κλίμακα της επιχείρησης, οι επιχειρηματίες πρέπει να βεβαιωθούν ότι το σύστημα ERP τους ενδυναμώνει σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης αποθήκης, διαχείρισης πωλήσεων, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, διαχείρισης έργου, αγοράς και κατασκευής.

#5 Ενσωματώστε το CRM για καλύτερη ικανοποίηση των πελατών

Με ένα ολοκληρωμένο σύστημα CRM εντός του λογισμικού ERP προσαρμοσμένο στους πελάτες ή τη βάση πελατών, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειριστούν καλά τους πελάτες και τις επακόλουθες υπηρεσίες τους για να εξασφαλίσουν την ικανοποίηση των πελατών. Έτσι, οι επιχειρήσεις χρειάζεται μόνο να επιβεβαιώσουν με τον συνεργάτη ανάπτυξης Odoo ERP ότι η λύση τους έχει συντονιστεί σε ένα τέλειο σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων για τη διαχείριση όλων των δεδομένων που σχετίζονται με τους πελάτες.

Αυτοί είναι οι πιο βασικοί αλλά συναφείς τρόποι για να προσαρμόσετε ένα λογισμικό Odoo ERP έτσι ώστε να τηρεί τέλεια τη μορφή της επιχείρησης και να ανταποκρίνεται στις διακριτές και συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων. Είτε πρόκειται για ρούχα, κατασκευή είτε για φιλοξενία, οι ανάγκες της βιομηχανίας για την επιλογή μιας λύσης λογισμικού ERP είναι πάντα προσαρμοσμένες, κάτι που απαιτεί συνολική προσαρμογή του Odoo όταν οι επιχειρήσεις λαμβάνουν το λογισμικό τους κατασκευασμένο από έναν συνεργάτη ανάπτυξης.

Σχολιάστε