Πώς να κάνετε αποτελεσματική γραφή στο IELTS

Η γραφή έπαιζε πάντα εξέχοντα ρόλο στον τομέα της επικοινωνίας από τους πρωτόγονους χρόνους. Παρά το γεγονός ότι η τελευταία τεχνολογία έχει οδηγήσει τα μέσα επικοινωνίας σε έναν νέο ορίζοντα, η γραφή δεν έχει υποκατασταθεί. Υπάρχει ένα διάσημο ρητό «Η πένα είναι πιο δυνατή από το σπαθί». Κάποιος που χρησιμοποιεί το στυλό αποτελεσματικά και συνετά, μπορεί να εκφραστεί άψογα. Η απαραίτητη λειτουργία της γραφής είναι να μεταφέρει το μήνυμα με έναν λεπτό τρόπο από το ένα άτομο στο άλλο. Το γραπτό τεστ στο IELTS διαρκεί 60 λεπτά και οι υποψήφιοι πρέπει να ολοκληρώσουν δύο εργασίες, καθεμία από τις οποίες απαιτεί διαφορετικούς τύπους κειμένου (περιγραφή, επιστολή, έκθεση, συζήτηση, επιχείρημα, κείμενο γνώμης).

Ένα αποτελεσματικό γράψιμο στο IELTS εξαρτάται από διάφορους παράγοντες:

“Γραφή”

Απόκριση εργασίας Γραμματική ακρίβεια

Συνοχή και συνοχή λεξιλογίου

Απόκριση εργασιών

Η Εργασία 1 (150-180) και η Εργασία 2 (250-280) πρέπει να γραφτούν σε 60 λεπτά.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσπαθήσουν να μην χρησιμοποιούν περισσότερο ή λιγότερο από το απαιτούμενο όριο λέξεων, καθώς υπάρχουν πιθανότητες να ξεφύγουν από το θέμα (όταν γράφουν περισσότερα) ή να τιμωρηθούν (όταν γράφουν λιγότερα). Το περιεχόμενο πρέπει να είναι σχετικό με το θέμα που πρέπει να συζητηθεί στη γραπτή εργασία.

Για παράδειγμα:

Η εκπαίδευση είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη μιας χώρας. Συμφωνείς? Ποιοι είναι οι παράγοντες που συνήθως σχετίζονται με την ακαδημαϊκή επιτυχία σε μαθητές Λυκείου; Τα πλεονεκτήματα των σπουδών στο εξωτερικό δικαιολογούν τις δυσκολίες; Τι συμβουλή θα προσφέρατε στους υποψήφιους φοιτητές; Σε αυτό το θέμα, πρέπει να συζητήσουμε τα προβλήματα και τις λύσεις που ζητούνται αντί να τονίσουμε μόνο τη σημαντική πτυχή της εκπαίδευσης.

Λεξιλογικό λεξιλόγιο και γραμματική ακρίβεια

Πώς να κάνετε αποτελεσματική γραφή στο IELTS

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη γραμματική και την ορθογραφία. Θα πρέπει να υπάρχει σωστός σχηματισμός προτάσεων και λεξιλόγιο.

Για παράδειγμα:

Η κυρία Ρίτα έδωσε το βιογραφικό στον συνεντευκτή.

Η κυρία Ρίτα υπέβαλε το βιογραφικό στον συνεντευκτή.

Οι μαθητές που θέλουν καλύτερες βαθμολογίες θα υπολογίζουν πάντα τη γραμματική χρήση με εύστοχο τρόπο.

Συνοχή και Συνοχή

Η συνοχή αναφέρεται στη συνδεσιμότητα του κειμένου ενώ η συνοχή αναφέρεται στο επίπεδο κατανόησης της γραφής. Οι παράγραφοι πρέπει να έχουν ένα ξεκάθαρο και οργανωμένο μοτίβο όπου οι υποψήφιοι μπορούν να δώσουν την ιδέα τους. Οι προτάσεις εντός των παραγράφων μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους από τη μια πρόταση στην άλλη με διάφορους τρόπους.

  • Επανάληψη σημαντικών λέξεων

  • Αντικατάσταση των αντωνυμιών όπως «αυτό», «αυτά» και «αυτό».

  • Χρησιμοποιώντας συνώνυμα

  • Χρησιμοποιώντας συνδετικές λέξεις Παράδειγμα «ωστόσο», «επιπλέον», «επιπλέον», «κατά συνέπεια» μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δείξουν τη σύνθετη σχέση μεταξύ των ιδεών.

Σχολιάστε