Πλεονεκτήματα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Μητρώου Υγείας

Στην κοινωνία μας σήμερα, οι υπολογιστές είναι πανταχού παρόντες. Έχουν χρησιμοποιηθεί για να απλοποιήσουν τη ζωή μας και να κάνουν τη δουλειά μας πιο εύκολη και ακριβή. Προκειμένου να συμμετάσχει σε αυτήν την ταχέως διαδεδομένη τεχνολογία, η ιατρική βιομηχανία είναι καθ’ οδόν να καταργήσει το σύστημα στυλό και χαρτιού και να αγκαλιάσει τους υπολογιστές για τη διατήρηση και παρακολούθηση ιατρικών αρχείων ασθενών, ως εκ τούτου, τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας.

Όταν ένα άτομο πηγαίνει στον γιατρό του/της με ένα παράπονο, ο γιατρός θα λάβει πληροφορίες από τον ασθενή σε μια προσπάθεια να οικοδομήσει μια πλήρη ιστορία για την προέλευση και τις πιθανές αιτίες της καταγγελίας. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τον ασθενή θα περιλαμβάνουν το παρελθόν και το παρόν ιατρικό ιστορικό των ασθενών, εργαστηριακά αποτελέσματα, προηγούμενες ιατρικές καταστάσεις και συνταγογραφούμενα φάρμακα, ακτινολογικές εικόνες κ.λπ., όλα συνθέτουν τα ιατρικά αρχεία των ασθενών. Αυτές οι πληροφορίες όταν τοποθετούνται σε ψηφιακή μορφή είναι γνωστές ως ηλεκτρονικός φάκελος υγείας του ατόμου.

Η παρούσα διοίκηση έχει θέσει ως προτεραιότητα την προώθηση της συγκέντρωσης και της τοποθέτησης του ιατρικού φακέλου των ασθενών σε ψηφιακή μορφή. Ένα τεράστιο κομμάτι του πακέτου τόνωσης της οικονομικής ανάκαμψης έχει προβλεφθεί για αυτό το έργο. Ελπίζεται ότι όταν όλα έχουν ειπωθεί και γίνουν, τα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία, ένας καλύτερος τρόπος διατήρησης αρχείων από το στυλό και το χαρτί θα είναι η σειρά της ημέρας.

Όπως κάθε νέα προσέγγιση για να κάνουμε πράγματα, το EHR (Ηλεκτρονικά Μητρώα Υγείας) έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Τα πλεονεκτήματα της τήρησης Ηλεκτρονικού Ιατρικού Αρχείου περιλαμβάνουν:

Καλύτερη τεκμηρίωση

Οι γιατροί είναι θρυλικοί για δυσανάγνωστα γραπτά με το χέρι που οδηγούν σε ανακριβή εισαγωγή δεδομένων από δεύτερο ή τρίτο μέρος. Με το EHR αυτό το πρόβλημα θα γίνει ως επί το πλείστον παρελθόν.

Χαμηλότερο κόστος

Ελπίζεται ότι η χρήση ΗΜΥ θα μειώσει το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης μακροπρόθεσμα και θα προωθήσει τη φροντίδα που βασίζεται σε στοιχεία. Καθώς οι πληροφορίες είναι άμεσα διαθέσιμες και αναφέρονται εύκολα και γρήγορα πριν προχωρήσετε στην καλύτερη θεραπευτική επιλογή, οι πόροι θα εξοικονομηθούν καθώς μειώνεται η περίοδος ασθενείας του ασθενούς.

Καλύτερη αποθήκευση

Τεράστιες ποσότητες πληροφοριών μπορούν να αποθηκευτούν σε ψηφιακή μορφή καταλαμβάνοντας μικρό χώρο, εξαλείφοντας έτσι προβλήματα αποθήκευσης αρχείων που υπάρχουν επί του παρόντος με το σύστημα στυλό και χαρτιού.

Εύκολη ανάκτηση πληροφοριών

Με πληροφορίες σε ψηφιακή μορφή, είναι γρήγορη και εύκολη η ανάκτηση πληροφοριών εξοικονομώντας χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό. Με τα ιατρικά αρχεία ασθενών μόλις ένα κλικ του ποντικιού μακριά, τα άτομα που είχαν προηγουμένως ασχοληθεί με τον εντοπισμό και την ανάκτηση αρχείων θα επανατοποθετηθούν σε άλλες θέσεις.

Μειωμένα ασφάλιστρα για κακή πρακτική

Με την ευανάγνωστη και ακριβή τεκμηρίωση που παρέχει ένα σύστημα ηλεκτρονικού μητρώου υγείας, οι ασφαλιστικές εταιρείες τείνουν να μειώνουν τα ασφάλιστρα αθέμιτων πρακτικών για ιδρύματα που χρησιμοποιούν σύστημα ΗΜΥ. Επίσης, σε περιπτώσεις δικαστικής αγωγής, το ίχνος πληροφοριών είναι εύκολο να ακολουθηθεί και θα κάνει τη διαφορά στην έκβαση μιας υπόθεσης, εάν τα πράγματα ήταν ασαφή.

Αυξημένο επίπεδο ιατρικής περίθαλψης

Με τον πλήρη ιατρικό φάκελο των ασθενών λίγα κλικ μακριά, ένας γιατρός έχει άμεση πρόσβαση στις ιατρικές πληροφορίες του ασθενούς, επιτρέποντας ταχύτερη και καλύτερη ανταπόκριση στην παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ακριβής τήρηση αρχείων

Το EHR διευκολύνει την τήρηση ακριβών αρχείων σχετικά με το ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του ασθενούς, πότε έγινε πρόσβαση και από ποιον. Και όταν γίνονται αλλαγές σε ένα αρχείο ασθενών, μπορείτε να μάθετε ποιος το άλλαξε και πότε.

Σχολιάστε